Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


logo-1918-2018.png

 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1

+420 221 403 111
 
IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Odbor komunikačních a informačních technologií (OKIT)

Odbor komunikačních a informačních technologií je členěn do tří oddělení (Oddělení servisu a podpory, Oddělení správy sítí a Oddělení serverové infrastruktury) a zajišťuje rozvoj a provoz síťového, počítačového, serverového  a programového vybavení KAV a SSČ. Poskytuje v těchto oblastech i poradenskou a odbornou pomoc pracovištím AV ČR. Dále zajišťuje multilicenční smlouvy pro celou AV ČR. Shromažďuje a zpracovává aktualizovaná data o AV ČR. Vydává návody k informačním systémům a službám pro potřeby pracovišť AV ČR, konkrétně KAV, SSČ případně dalších pracovišť AV ČR.
 
 Hlavní náplní spolupráce OKIT s pracovišti AV ČR mohou být a jsou především:
 
 • zajišťování přímé i dálkové správy páteřních síťových prvků v sítě AV ČR
 • zajišťování síťové bezpečnosti (firewally, SSL VPN, monitoring)
 • komplexní služby v oblasti lokálních sítí (LAN) dle potřeb pracovišť AV ČR
 • provozování a správa centrálního akademického CMS systému pro správu webových projektů (webhosting), tvorba intranetových portálů, školení uživatelů a následná podpora
 • registrace a správa domén webových prezentací a projektů, správa centrální domény avcr.cz a jejích poddomén
 • pokročilá řešení v oblasti centrální správy uživatelských účtů, adresářových služeb a tiskových služeb
 • uživatelská podpora na všech úrovních – Helpdesk
 • on-line videopřenosy přes internet pomocí MediaSite prostřednictvím vysokorychlostní akademické sítě PASNET a CESNET, možný je také pouze off-line záznam a následné vystavení záznamu na centrálním úložišti  multimediálních objektů MERLINGO VŠ Báňské v Ostravě
 • e-mailové servery (mailhosting)
 • poskytování a pronájem (virtuálních) serverů (serverhosting)
 • správa centrálního úložiště dat pro bezpečné zálohování dat v síti AV ČR
 • správa a provozování počítačové školící místnosti, možnost pronájmu pro akademické i mimoakademické zájemce; místnost je vybavena  projektorem, 10 počítači pro posluchače a 1 lektorským počítačem
 • možnost zprostředkování zajištění konferenčních prostor, které jsou vybavené moderní videokonferenční technologií
 • organizace a zajišťování různých počítačových kurzů dle potřeb zadavatele.
 
Odkazy:
Licenční portál - interní akademický web o licenčních službách (odkaz s omezeným přístupem, přístupné pouze ze sítě Akademie věd)
 
 
 
Vedoucí OKIT:
Ing. Jan Pinta, MBA
tel.: +420 221 403 248
e-mail: pinta@ssc.cas.cz
Sekretariát OKIT:
Jana Ouředníková
tel.: +420 221 240 602
fax: +420 221 403 288
e-mail:
jourednikova@ssc.cas.cz

 

Vedoucí jednotlivých oddělení OKIT:

 

 

Oddělení servisu a podpory (OSP):
Ing. Martin Jung
tel.: +420 221 403 588
e-mail: jung@ssc.cas.cz

Oddělení správy sítí (OSS):
Bc. Petr Vondrášek
tel.: +420 266 052 824
e-mail:
vondrasek@ssc.cas.cz

Oddělení serverové infrastruktury (OSI):
Jan Lukeš
tel.: +420 266 052 269
e-mail: lukes@ssc.cas.cz