Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


logo-1918-2018.png

 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1

+420 221 403 111
 
IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Aktuální projekty

 

Academic TTO
Cílem projektu je připravit a implementovat dlouhodobě udržitelný systém budování expertních kapacit pro transfer znalostí a technologií v rámci Akademie Věd ČR. Půjde zejména o poskytování podpory v oblasti koordinace uplatňování výsledků vědy a výzkumu v praxi a otázek spjatých s ochranou duševního vlastnictví v podobě analýz, stanovisek a konzultací včetně systémových.
Akademické předškolní centrum - APC
Akademie věd ČR má velký zájem na udržení kontaktu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců pracovišť AV ČR s vývojem v dané profesi také v období po narození dítěte, což souvisí i s možností rychlejšího návratu zpět do pracovního procesu. Akademičtí pracovníci mohou využívat služeb Akademického předškolního centra (APC), jehož třídy se nacházejí na Praze 1 a na Praze 8. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. nabízí podobnou službu i zaměstnancům pracovišť AV ČR v Brně, kde je předškolní péče zajištěna prostřednictvím Miniškolky Creative.
Dubová alej II
Cílem projektu je revitalizace a obnova aleje v zámeckém parku v Třešti a její uchování pro další generace, stabilizace stromů a zajištění provozní bezpečnosti v jejich okolí. Celkovým cílem je tedy obnova a regenerace další části zámeckého parku. Projekt tak navazuje na předchozí již zrealizované projekty, zejména na projekt Revitalizace dubové aleje v zámeckém parku v Třešti.
EURAXESS Česká republika
prostřednictvím svých center poskytujeme informace a pomoc jak přijíždějícím, tak vyjíždějícím výzkumným pracovníkům. EURAXESS centra pomáhají nejen výzkumným pracovníkům, ale i jejich rodinám s přípravami a organizací jejich cesty do cizí země a poskytují komplexní pomoc v otázkách jejich mobility. Všechny služby nabízené sítí EURAXESS jsou zdarma. EURAXESS – Researchers in Motion je jedinečnou celoevropskou iniciativou poskytující informace výzkumným pracovníkům. Prostřednictvím podpory Evropské unie a jejích členských států podporuje mobilitu výzkumných pracovníků včetně jejich profesního rozvoje a zároveň posiluje vědeckou spolupráci mezi Evropou a světem.
Jarní exkurze do světa vědy
Akce Jarní exkurze do světa vědy se koná v měsících květen a červen na vybraných vědeckých pracovištích Akademie věd ČR jako volná část festivalu Týden vědy a techniky AV ČR.
Komunikace vědy prostřednictvím médií
Dokázat vysvětlit široké veřejnosti, jak důležité výzkumné projekty probíhají, není vůbec snadné. Proto pravidelně pořádáme vzdělávací kurzy zaměřené na popularizaci, propagaci a medializaci vědy. Kurzy jsou určeny vědeckým pracovníkům Akademie věd ČR. Vzdělávací kurzy probíhají v Praze v celodenních vzdělávacích blocích vždy na jaře a na podzim.
Management vědy
Záměrem projektu je pomoci manažerům z pracovišť AV ČR orientovat se v často složitém legislativním a ekonomickém prostředí a osvojit si hlubší znalosti o řízení lidských zdrojů, finančním řízení, legislativě, evropských finančních mechanismech pro podporu vědy a výzkumu, a to formou desetiměsíčního semináře.
Miniškolka Creative Brno
Jedná se o již vybudovanou soukromou mateřskou školu v Brně, v níž má SSČ AV ČR na základě smlouvy rezervovánu část kapacity pro děti rodičů zaměstnaných na pracovištích AV ČR v lokalitě Brna.
Nebojte se vědy
Nebojte se vědy je již tradičním cyklem přednášek pro středoškolské studenty a jejich pedagogy zaměřujícím se na oblast živé a neživé přírody, zatímco přednášky z cyklu Ejhle, člověk! se věnují humanitním vědám.
Otevřená věda
Projekt Otevřená věda Akademie věd ČR se od roku 2005 systematicky soustředí na podporu zvyšování zájmu o vědu a výzkum. Realizujeme studentské vědecké stáže na špičkových výzkumných pracovištích, vytváříme edukativní cyklus NEZkreslená věda, vzděláváme pedagogy na Letních vědeckých kempech, které jsou určeny pro učitele chemie, biologie, fyziky a matematiky a jsou sestaveny z přednášek, workshopů a praktických cvičení a ve Škole českého jazyka a literatury, edukačním programu, který významně přispívá k rozvoji a obohacení metodiky výuky českého jazyka a literatury na českých školách a pomáhá učitelům zorientovat se v nových trendech v oblasti gramatiky, české prózy a poezie. Organizujeme také největší populárně naučnou akci svého druhu v ČR Veletrh vědy, který prezentuje široké veřejnosti v jeden čas na jednom místě to nejzajímavější, co může česká věda nabídnout. Kromě těchto projektů pořádáme odborné přednášky a exkurze, vytváříme výstavy a další akce pro odborníky i širokou veřejnost.
Redakce vědy
Cílem projektu je prostřednictvím Redakce vědy ČT informovat o aktuálním dění v nejrůznějších vědních oborech, o nejnovějších objevech, vědeckých osobnostech apod. na ústavech Akademie věd ČR.
Týden mozku
Cyklus přednášek, na nichž odborníci představují nové objevy a trendy ve výzkumu mozku a informují o pokroku v oblasti neurověd i léčbě mozkových onemocnění. Akci pořádá Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Česká společnost pro neurovědy a Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Týden vědy a techniky AV ČR
Největší vědecký festival v České republice, který Akademie věd ČR pořádá spolu s partnerskými organizacemi. Festival představuje širokému publiku pracoviště a výzkumnou činnost jednotlivých ústavů Akademie věd České republiky. Pro návštěvníky po celé ČR jsou připraveny dny otevřených dveří, exkurze, výstavy, přednášky, vědecké kavárny, workshopy a další akce, prostřednictvím kterých získají osobní autentickou zkušenost s prací vědců AV ČR, výzkumnými projekty, nejmodernějšími vědeckými přístroji a nejnovějšími trendy.
Věda fotogenická
Projekt Věda fotogenická je interní projekt Akademie věd ČR, v rámci kterého je vyhlášena fotografická soutěž pro všechny akademické zaměstnance. Výstupem projektu je výstava soutěžních fotografií a oficiální reprezentativní kalendář AV ČR.