Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


logo-1918-2018.png

 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1

+420 221 403 111
 
IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

 

Právní odbor (PO)

Právní odbor zajišťuje veškerou právní agendu nezbytnou pro činnost Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. a dále poskytuje ve vybraných právních otázkách právní podporu Akademii věd ČR a jejím pracovištím, a to zejména v následujících oblastech:

 

 • při řešení složitějších problémů při aplikaci práva občanského, pracovního, autorského a v oblasti veřejných zakázek;
 • nakládání s majetkem ve vlastnictví pracovišť, zvláště při nakládání s nemovitostmi;
 • poskytuje právní konzultace při přípravě a posuzování smluv a dalších dokumentů s mezinárodním prvkem;
 • podílí se na přípravě dokumentů k realizaci podpory výzkumu a vývoje;
 • poskytuje právní stanoviska a konzultace při aplikaci práva České republiky a evropského práva;
 • poskytuje rovněž potřebnou součinnost v otázkách specifických pro veřejné výzkumné instituce a pro oblast vědy a výzkumu;
 • poskytuje právní podporu při posouzení návrhů smluv či jiných dokumentů s ojedinělým, nebo specifickým obsahem, podílí se na vypracovávání vzorových smluv a dokumentů u opakující se agendy;
 • provádí výklad sporných záležitostí a konzultace v řadě právních otázek praktického charakteru;
 • spolupracuje při vyřizování věcí dle zákona o ochraně osobních údajů;
 • a svobodného přístupu k informacím;
 • sleduje vydávání nových právních předpisů a provádí průběžný monitoring nových právních předpisů.

 

 

 

Vedoucí PO:

Mgr. Václava Šťastná
tel.: +420 221 403 292
fax: +420 221 403 229
e-mail:
stastna@ssc.cas.cz
Sekretariát PO:

Dagmar Zouharová
tel.: +420 221 403 501
fax: +420 221 403 229
e-mail:
zouharova@ssc.cas.cz