Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


logo-1918-2018.png

 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1

+420 221 403 111
 
IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Odbor informačních systémů (OIS)

 

Hlavní náplní odboru informačních systémů je jednotné zajišťování správy a vývoje ekonomických informačních systémů iFIS, Elanor Global, Verso, případně dalších pro pracoviště AV ČR.
Předmětem těchto aktivit jsou zejména podpora uživatelů, tvorba prostředí pro výkaznictví a sumarizaci dat za AV ČR, metodická a konzultační činnost, zodpovědnost za další rozvoj systémů a jejich nadstaveb.
Součástí je i definování a iniciování potřebných změn ekonomických procesů v rámci AV ČR a ve spolupráci s ekonomickým vedením AV ČR realizace implementace těchto změn, metodické řízení, dokumentování a tvorba předpisové základny.
 
Činnosti odboru v jednotlivých oblastech:
  • Podpora uživatelů - provoz hot-line prostřednictvím systému Mantis, e-mailu, telefonu; komunikace s dodavateli; organizace školení, workshopů; individuální pomoc
  • Technika - správa webových stránek www.eis.cas.cz, uživatelských kont; nastavení přístupů, firewallu, databázových a aplikačních serverů; zálohování.
  • Metodika - podpora a pokyny k práci v EIS, v oblasti ekonomických agend v EIS,  postupy pro ústavy; sumarizace dat, spolupráce při zajišťování potřebných výstupů pro potřeby AV ČR.
  • Další rozvoj - sledování vývoje, zabezpečení dalšího rozvoje systémů a jejich nadstaveb při respektování změn právního a ekonomického prostředí; příprava, implementace a zavádění nových systémů.Vedoucí OIS:
Ing. Jana Wenclová
tel.: +420 266 052 329
GSM: +420 605 547 758
e-mail: wenclova@ssc.cas.cz