Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


logo-1918-2018.png

 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1

+420 221 403 111
 
IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Odbor bytů a ubytovacích zařízení (OBUZ)

 

Hlavní náplní odboru bytů a ubytovacích zařízení je správa bytového hospodářství AV ČR; jedná se o více než 300 bytových jednotek. Užívání předmětných bytů je v režimu regulovaného nájmu, značná část bytů (zejména přidělovaných v posledních letech) má statut služebních bytů vázaných na pracovní poměr nájemce v AV ČR.  
 
Odbor bytů a ubytovacích zařízení spolupracuje s Bytovou komisí AR AV ČR především v oblasti nakládání se služebními byty a vybranými ubytovacími jednotkami AV ČR, a to např. vyčleňování bytů pro služební účely, přidělování služebních bytů, přidělování startovacích bytů,výměna bytových jednotek a služebních bytů, přidělování ubytovacích jednotek.
 
Kromě bytového hospodářství spravuje odbor také nebytové a obchodní prostory garážová stání apod. Pro dočasné ubytování zaměstnanců AV a jejich jednotlivých pracovišť jsou k dispozici ubytovny Mazanka a Sedlec, které též spravuje a provozuje OBUZ v úzké spolupráci s pracovišti AV ČR.
 

Vedoucí OBUZ:
Ing. Zdeněk Němec
tel.: +420 221 403 865
e-mail: nemec@ssc.cas.cz