Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


logo-1918-2018.png

 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1

+420 221 403 111
 
IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Provozní odbor (PRO)

 

Hlavním úkolem provozního odboru je zabezpečení řádného chodu budovy v Praze 1, Národní 3-7 a poskytnout tak spolehlivé zázemí pro všechny subjekty zde sídlící. Mimo vlastní SSČ se jedná především o vedení AV ČR a její orgány, Kancelář AV ČR, Knihovnu AV ČR, Grantovou agenturu ČR.
 V rámci celé AV ČR provádí PRO řadu činností pro pracoviště AV ČR:
  • rezervace sálů v hlavní budově včetně vybavení konferenční technikou pro konání různých akcí orgánů AV ČR, pracovišť AV ČR a vědeckých společností
  • zajišťování přepravy službami autoprovozu
  • zajišťování poštovních služeb podatelnou
  • technicko organizační zajišťování Sněmu AV ČR
  • metodická pomoc zajišťování úkolů civilní ochrany
  • zajišťování krizového štábu AV ČR v době mimořádných situací
 
Vedoucí PRO:

Ing. Jindřich Sojka
tel.: +420 221 403 223
fax: +420 221 403 296
e-mail:
sojka@ssc.cas.cz
Sekretariát

Alena Uhlířová
tel.: +420 221 403 505
fax: +420 221 403 296
e-mail:
uhlirova@ssc.cas.cz