Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


logo-1918-2018.png

 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1

+420 221 403 111
 
IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Odbor popularizace vědy a marketingu

 

Odbor popularizace vědy a marketingu se podílí na činnostech v těchto oblastech:

 

Popularizace vědy

 • Vytváří a realizuje koncepci popularizace vědy a výzkumu ve spolupráci s odbornými útvary a divizemi SSČ, Akademií věd ČR a ústavy AV ČR v dlouhodobém kontextu.
 • Zajišťuje největší vědecký festival Týden vědy a techniky AV ČR.
 • Zajišťuje přednáškový cyklus Nebojte se vědy.
 • Koordinuje popularizační projekt Jarní exkurze do světa vědy.
 • Zajišťuje cyklus přednášek Týden mozku.
 • Připravuje a realizuje výstavy, jak v prostorách budovy Akademie věd ČR na Národní, tak i na dalších místech po celé ČR.
 • Spolupodílí se na akcích jednotlivých ústavů AV ČR (přednášky, diskuze, vědecké kavárny, soutěže apod.).
 • Spravuje webové stránky o popularizaci vědy.
 • Spolupracuje na propagaci vědy se zahraničními institucemi a organizacemi.
 • Úzce spolupracuje s Odborem mediální komunikace Kanceláře Akademie věd ČR.

 

Marketing a podpora

 • Spolupracuje na marketingové podpoře divizí a odborů SSČ, aktualizuje nabídku služeb pro partnery a ústavy AV ČR.
 • Zajišťuje přípravu a realizaci jednotlivých propagačních akcí, podílí se na zajišťování propagačních a marketingových aktivit pro SSČ a AV ČR.
 • Spolupodílí se na přípravě a tvorbě marketingových, prezentačních a propagačních materiálů pro SSČ a AV ČR.
 • Podílí se na správě a tvorbě prvků firemní identity, zejména pak corporate designu SSČ.


Vedoucí odboru:
Mgr. Markéta Josková
tel.: +420 221 403 274
e-mail: joskova@ssc.cas.cz