Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


logo-1918-2018.png

 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1

+420 221 403 111
 
IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Odbor projektů, grantů a medializace

 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. má pro účely akvizice a administrace dotačních titulů zřízen samostatný Odbor projektů, grantů a medializace v rámci Divize vnějších vztahů.
 
Náplň pracovní činnosti Odboru projektů, grantů a medializace :
 
 • koordinuje přípravu a podílí se na výběru projektových záměrů k dalšímu zpracování, zejména s ohledem na efektivní využívání finančních prostředků,
 • připravuje a realizuje projektové záměry za účelem využití prostředků EU,
 • projektový tým OPG komplexně realizuje získané dotační tituly (národní, mezinárodní i interní), včetně administrace, účetnictví a publicity,
 • spolupracuje s orgány EU a věcně příslušnými resorty a institucemi při využívání prostředků fondů EU,
 • sbírá, vyhodnocuje a analyzuje informace o možnostech využívání prostředků z fondů EU, z jiných finančních či nadačních mechanismů s ohledem na využití v rámci SSČ AV ČR, příp. v jednotlivých ústavech AV ČR,
 • poskytuje poradenskou a konzultační činnost v oblasti přípravy a realizace projektových záměrů,
 • zprostředkovává kontakty při přípravě projektových záměrů,
 • poskytuje metodickou pomoc při přípravě a realizaci projektů, dohlíží na dodržení podmínek příslušného programu, zejména dosažení požadovaných výstupů projektů (závazných monitorovacích indikátorů) a jejich udržitelnosti,
 • zajišťuje komunikaci s řídícími orgány programů spolufinancovaných z fondů EU,
 • koordinuje spolupráci odborů SSČ, příp. ústavů AV ČR při přípravě a implementaci dotací,
 • zajišťuje zpracování monitorovacích zpráv, včetně závěrečné zprávy a podání žádosti o proplacení,
 • ve spolupráci s dalšími odbory zajišťuje publicitu a propagaci realizovaných projektů.

V Odboru projektů, grantů a medializace v současné době pracuje 8 pracovníků, kteří realizují projekty na národní i mezinárodní úrovni. Více o projektech
 
Vedoucí OPG:
Mgr. Petr Borovský
tel.: +420 221 146 384
e-mail: borovsky@ssc.cas.cz