Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


logo-1918-2018.png

 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1

+420 221 403 111
 
IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

letuska.png

ASIANA, spol. s r. o.

Asiana je firma, která na trhu působí od roku 1993. Letuska.cz je populární letenkový portál, který Asiana úspěšně provozuje řadu let. Na Letušce si zákazníci rezervují letenky a objednávají veškeré možné služby spojené s cestováním po celém světě.

 

Více informací o této společnosti na www.asiana.cz

________________________________________________________________________________________________________________
aroyal.png 
A - ROYAL Service s.r.o.
Hlavní náplní činnosti firmy A-ROYAL Service s.r.o. je zajišťování fyzické ostrahy majetku a osob, recepční služby, přeprava finančních hotovostí, případně realizace jiných činností.

Více informací o této společnosti na www.a-royal.cz
________________________________________________________________________________________________________________

akant.png 

AKANT ART v.o.s.
Společnost restaurátorů a uměleckých řemeslníků, zaměřená na obnovu kulturních památek a jejich částí, která jsou díly výtvarných umění, nebo uměleckořemeslnými pracemi.
 
Více informací o této společnosti na www.akantart.cz
________________________________________________________________________________________________________________

alces.png 

ALCES, spol. s r.o. 
Tato společnost se zabývá komplexní činností ve stavebnictví, od inženýrské činnosti přes vlastní realizaci bytových a občanských staveb až po specializované dodávky jednotlivých řemesel.
 
Více informací o této společnosti na www.alces.cz
________________________________________________________________________________________________________________

logo-bayer.png

BAYER
Bayer je globální společnost s hlavní působností v oblasti péče o zdraví a v zemědělství. Produkty a služby společnosti jsou vytvářeny tak, aby sloužily lidem a zlepšovaly kvalitu jejich života. Bayer si zároveň klade za cíl tvořit hodnoty prostřednictvím inovací a růstu. Společnost Bayer se zavazuje k dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje, sociálních a etických hodnot.
 
Více informací o této společnosti na www.bayer.com
________________________________________________________________________________________________________________

bbm.png 

BBM, spol. s.r.o.
Společnost BBM vyvíjí profesionální software v technologiích Oracle se zaměřením na podporu ekonomiky a administrativy. Zákazníky BBM jsou především nevýrobní organizace, vědecká pracoviště a vysoké školy.

Více informací o této společnosti na www.bbm.cz
________________________________________________________________________________________________________________

zeiss.png 

CARL ZEISS, spol. s.r.o.
Carl Zeiss je vedoucí mezinárodní skupinou společností v oboru optiky, optoelektroniky a měřicí techniky s celosvětovou působností. Společnosti nabízí výrobky a služby z oboru zdravotnické techniky, mikroskopie a biomedicíny, systémová řešení pro polovodiče, automotivní a mechanické strojírenství stejně tak jako vysoce kvalitní spotřební zboží, kterým jsou objektivy ke kamerám a fotopřístrojům, dalekohledy a další.

Více informací o této společnosti na www.zeiss.cz
________________________________________________________________________________________________________________
cellbest.png 
CellBest, s.r.o.
Společnost CellBest s.r.o. vznikla v roce 2010 za účelem poskytování poradenských, konzultačních služeb a obchodních činností v oblasti telekomunikací, informačních technologií a zpracování dat.

Více informací o této společnosti na http://www.cellbest.biz/
________________________________________________________________________________________________________________
cesnet-logo.png
Sdružení CESNET
Sdružení CESNET se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií. Jeho hlavním úkolem je rozvoj národní e-infrastruktury CESNET, která je určena pro vědu, výzkum a vzdělávání.

Více informací o této společnosti na http://www.cesnet.cz/

________________________________________________________________________________________________________________

ders.png 
DERS, s.r.o.
Jde o ryze českou společnost s více jak desetiletou tradicí v oboru IT. Zabývá se vývojem a poskytováním software, systémovou integrací, poradenskou činností, zpracováním dat a aplikací statistických metod. Dlouhodobě spolupracuje především s vědecko-výzkumnými institucemi a organizacemi veřejné správy.
 
Více informací o této společnosti na www.ders.cz
________________________________________________________________________________________________________________
eon-logo.png
E.ON
Energetická skupina E.ON v České republice patří do skupiny E.ON SE, která je největší soukromý poskytovatel energetických služeb v Evropě a zásobuje elektřinou a plynem asi 15 milionů zákazníků. Česká energetická skupina E.ON zásobuje elektřinou v jižních Čechách a na jižní Moravě 1,2 milionu zákazníků a tím má podíl na trhu ca. 20 %. V oblasti plynu disponuje více jak 4.000 km dlouhou sítí a její podíl na trhu s plynem v České republice činí cca 7,5%.

Více informací o této společnosti na www.eon.cz
________________________________________________________________________________________________________________
EEG-logo_3a_color.jpg

 

 

 

 
 
Soutěž E.ON Energy Globe
Soutěž oceňuje od roku 2008 projekty a inovativní nápady v oblasti  úspor energií a ochrany životního prostředí v kategorii Obec, Firma, Mládež, Kutil, Stavba a Nápad. Projekty slouží jako inspirace pro ostatní.
 

Více informací o projektu na http://www.energyglobe.cz/

________________________________________________________________________________________________________________

fosfa.png 
Fosfa, a.s.
Fosfa cíleně buduje vlastní firemní kulturu, inspirovanou důmyslným Baťovým systémem řízení. Jde o největšího zpracovatele žlutého fosforu v Evropě, českého výrobce fosforečných aditiv, detergentů, hnojiv atd. Fosfa je moderní, exportně orientovaná společnost s mnohaletou tradicí. Avšak teprve novodobá historie lemovaná jasnou strategií, cílevědomou prací, vlastním vzděláváním a nekompromisní orientací na morální hodnoty: úcta, důvěra, respekt a disciplína zajišťuje Fosfě postupný a stabilní vzestup na současnou úroveň firmy světové třídy, což vedle AAA ocenění Czechia stability rating dokládá mj. také získané prestižní hodnocení Top Rating od globálně uznávané společnosti Dun & Bradstreet.
 
Více informací o této společnosti na www.fosfa.cz
________________________________________________________________________________________________________________

galerie-praha-logo-galerie-kodl.png 

Galerie KODL
Galerie Kodl je aukční, prodejní a výstavní síň založená na více než stoleté rodinné sběratelské tradici. Zaměřuje se na nákup a prodej obrazů, kreseb, grafik a plastik českého výtvarného umění 19. a 20. století v komisi či aukci. Mezi její hlavní priority patří vysoká garance prodávaných uměleckých děl a profesionální přístup, který zajišťuje jako čtvrtý nejmladší z rodinné generace PhDr. Martin Kodl, absolvent Univerzity Karlovy a soudní znalec se specializací na české malířství 19. a 20. století.
 

Více informací o této společnosti na www.galeriekodl.cz

________________________________________________________________________________________________________________

JFH_LOGO_RGB.jpg
JFH inženýring
Projekční kancelář nabízející komplexní zajištění rekonstrukcí a modernizací bytových a občanských staveb s využitím národních a evropských dotačních programů (IROP, NZÚ, BDBB, OPŽP). Dále pak poradenství zaměřené zejména na obvodové konstrukce staveb a jejich poruchy.
 

Více informací o této společnosti na www.jfhing.cz

________________________________________________________________________________________________________________

kardiologie.png 
Kardiologie na Bulovce, s. r. o.
Společnost byla založena 1. 7. 1993 a je prvním soukromým lůžkovým zdravotnickým zařízením specializovaným na diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních onemocnění - ischemické choroby srdeční, vrozených či získaných srdečních vad a srdečních arytmií.
 
Více informací o této společnosti na www.kardiologie-sro.cz
________________________________________________________________________________________________________________
katchem.png
Katchem, spol. s.r.o.
Společnost se zabývá především boranovou chemií, vývojem nových materiálů na bázi polyamidu-6, výzkumem a vývojem přípravků pro léčbu rakoviny pomocí neutronové záchytové terapie a technologií přípravy polyamidových prachů. Firma rovněž vyvíjí a vyrábí iniciátory a katalytické systémy pro aniontovou polymeraci a kopolymeraci laktámů. Laboratoře a výrobny společnosti se nacházejí v areálu výzkumných ústavů v Řeži u Prahy a v areálu firmy Balak, a.s. v Kralupech nad Vltavou. Mezi hlavní cíle firmy patří převod nových technologií získaných převážně vlastním výzkumem do praxe.

Více informací o této společnosti na www.katchem.cz
________________________________________________________________________________________________________________
marsh.png
MARSH, s.r.o.
MARSH v České republice je součástí mezinárodní společnosti, která zaujímá ve světovém měřítku vedoucí pozici v oboru pojišťovacího makléřství a poradenství v oblasti řízení rizik. Dostupnost veškerých zdrojů celosvětové sítě je ve spojení s místními odbornými znalostmi velkým přínosem pro klienty z České republiky bez rozdílu oboru podnikání. Kromě průmyslových podniků a obchodních společností se česká pobočka MARSH, s.r.o., dlouhodobě úspěšně zaměřuje na poskytování svých služeb vědecko-výzkumným ústavům, vzdělávacím institucím a organizacím státní správy a samosprávy.

Více informací o této společnosti na www.marsh.cz
________________________________________________________________________________________________________________

 prague.png 

Prague Convention Bureau, z.s.
Prague Convention Bureau je oficiálním reprezentantem Prahy v oblasti kongresového průmyslu. Je neziskovou společností založenou v roce 2008. Posláním Prague Convention Bureau je posílit kladné povědomí o hlavním městě Praze jako kongresové destinaci, zvyšovat příjmy a podporovat ekonomický růst města. Spolu s českými orgány cestovního ruchu, dalšími partnery a členskými subjekty nabízí účinnou pomoc při pořádání konferencí, setkání, seminářů, výstav nebo motivačních akcí v Praze.


Více informací o této společnosti na http://www.pragueconvention.cz/

________________________________________________________________________________________________________________
serifa.png  
SERIFA s.r.o.
Grafické studio a tiskárna SERIFA byla založena v roce 1994, od roku 1997 je společností s ručením omezeným. Firma se zabývá kompletní polygrafickou výrobou od grafického návrhu po kompletní knihařské zpracování titulu. Předtiskovou přípravu provádí DTP studio SERIFA na počítačích MAC i PC, tiskneme na moderním čtyřbarevném a dvoubarevném stroji s obracecím zařízením pro tisk knižních bloků barevnosti 1/1.
 
Více informací o této společnosti na www.serifa.cz
________________________________________________________________________________________________________________
siemens.png
Siemens, s. r. o.
Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice a již 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Se svými 9 200 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, výrobky a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro oblast průmyslu, energetiky, dopravy a veřejné infrastruktury, technologie budov a zdravotnictví.
 
Více informací o této společnosti na www.siemens.cz
________________________________________________________________________________________________________________
termo.png
TERMO + holding, a.s.
Dynamická stavebně obchodní společnost má dvacetileté zkušenosti na českém trhu. Hlavním zaměřením společnosti TERMO + holding, a.s., jsou komplexní regenerace bytových zděných, panelových i historických domů zahrnující projekční a inženýrskou činnost, technický vývoj, kontrolu kvality a finanční poradenství.
 
Více informací o této společnosti na www.termoholding.cz
________________________________________________________________________________________________________________
tesinska.png
Těšínská tiskárna, a.s.
Jde o významný český polygrafický podnik nacházející se v Českém Těšíně. Předmětem činnosti společnosti je knižní produkce všeho druhu v nákladech od 300 do 100 000 výtisků. Tradice knižní výroby zde pokračuje nepřetržitě od založení v roce 1806.
 
Více informací o této společnosti na www.tesinskatiskarna.cz
________________________________________________________________________________________________________________