Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


logo-1918-2018.png

 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1

+420 221 403 111
 
IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

O nás

 

Středisko společných činností AV ČR je veřejná výzkumná instituce zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí  vedeném MŠMT ČR. Je samostatným právním subjektem neziskového charakteru, jehož cílem je zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných činností zejména Akademii věd ČR a jejím pracovištím.
 

Jedná se především o aktivity v těchto oblastech:

 

  • informační technologie, elektronické komunikace, správa sítí, databank a informačních systémů,
  • vydávání vědeckých a odborných publikací, vědecky zaměřených periodik pod zn. Academia, provozování knihkupectví, internetového knihkupectví a literárních kaváren,
  • vydávání časopisů
  • zajištování popularizace vědy a marketingu, výroba audiovizuálních děl, komunikace s médi,
  • pořádání konferencí, školení a odborných seminářů, kulturně-vzdělávacích aktivit a výstav,
  • poskytování právní podpory, metodická činnost v oblasti průmyslově právní ochrany,
  • správa nemovitostí, provoz vlastních ubytovacích a stravovacích zařízení, bytového hospodářství, investorsko-inženýrská činnost, atd.