Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


logo-1918-2018.png

 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1

+420 221 403 111
 
IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Konferenční centrum - zámek Liblice

Otevřená věda II

Euraxess

Nakladatelství Academia

Vila Lanna

Středisko společných činností AV ČR

je veřejná výzkumná instituce zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR. Je samostatným právním subjektem neziskového charakteru, jehož cílem je zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných činností zejména Akademii věd ČR a jejím pracovištím. Více informací  

Nabídka služeb pracovištím AV ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nové číslo časopisu Živa

V druhém čísle časopisu  Živa se můžete těšit například na články Je čas začít přepisovat učebnice virologie? Viry a symbióza od Jitky Forstové a Martina Fraiberka, Život ve skleníku aneb Rozsivky v akci od Aloisie Poulíčkové a mnoho dalších poutavých článků.

23.4.2018

Více zde

Finále EXPO SCIENCE AMAVET

V těchto dnech probíhá, v sídle Akademie věd ČR, finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET, jehož se účastní středoškoláci se svými vědeckými a technickými projekty. První finálový den, již 25. ročníku, zahájila předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová

19.4.2018

Více zde

Program Veletrhu vědy 2018 je zveřejněn!

Od 7. do 9. června 2018 se v PVA EXPO Praha v Letňanech uskuteční 4. ročník Veletrhu vědy, jedné z nejrozsáhlejších populárně-naučných akcí u nás. Veletrh vědy pořádá Akademie věd ČR. Velká část programu se opět zaměří na školy. Vstup na všechny akce bude zdarma.

13.4.2018

Více zde

Jubilejní Ceny Nakladatelství Academia

Publikace Rozmanitosti z historie Království českého se 9. dubna 2018 stala absolutním vítězem Cen Nakladatelství Academia. Křišťálovou plastiku, výtvarníka Jana Exnara, předala oceněným předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová.

10.4.2018

Více zde

Magnesia litera pro publikaci Liber viaticus Jana ze Středy

Ve středu 4. dubna byly vyhlášeny výsledky nejprestižnější české literární soutěže Magnesia litera. V kategorii Litera za nakladatelský čin zvítězila publikace Liber viaticus Jana ze Středy, kterou vydalo v roce 2017 Nakladatelství Academia. Editory tohoto unikátního díla jsou Pavel Brodský, Kateřina Spurná a Marta Vaculínová.

5.4.2018

Více zde

Syn pouště - Komentovaná prohlídka výstavy

Dne 12. dubna v 16:30 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy Syn pouště. Autoři výstavy z Akademické společnosti Aloise Musila a Orientálního ústavu AV ČR vás provedou výstavou a blíže seznámí s osobností orientalisty Aloise Musila.


4.4.2018

Více zde